Skip to main content

HD -ED

 Wat is HD/ED?

Heupdysplasie

hondmetgoedeheupen     hondmetHD
Linkse foto: Hond met goede heup. - Rechtse foto: Hond met HD (heupdysplasie)

Heupdysplasie ook wel HD genoemd  is een gewrichtsaandoening van het heupgewricht. Dysplasie betekent ‘abnormaal gevormd’. Doordat het gewricht niet goed is gevormd, passen de heupkop en de heupkom niet goed in elkaar.  Op den duur kan de hond hierdoor ook last krijgen van artrose  doordat het kraakbeen kan gaat slijten en hierdoor nieuwvorming van bot ontstaat. In ernstige gevallen kan de kop hierdoor ook wel uit de kom schieten. Het veroorzaakt vaak pijn en instabiliteit bij het lopen.
Risicofactoren zijn o.a. 
-       Voeding (te veel),
-       Erfelijkheid (voor ongeveer 30%),
-       Beweging (te veel op jonge leeftijd i.c.m. overgewicht),
-       Verkeerde of te hoge belasting van de gewrichten,
-       Grotere hondenrassen.
Door middel van een röntgenfoto is de diagnose heupdysplasie vast te stellen. Voorröntgenen kan al vanaf 6 maanden bij een aantal rassen met name bij de Duitse Herder. Afröntgenen voor de meeste rassen na de leeftijd van 1 jaar.
 

Elleboogdysplasie:

hond. met goede ellebogen    hond met LPA
Linkse foto: Hond met goede ellebogen - Rechtse foto: Hond met LPA

Elleboogdysplasie oftewel ED staat voor een aantal aandoeningen aan de ellebogen van de hond.
Er zijn verschillende vormen van

  • LPC (los processus coronoideus) hierbij zit er een stukje bot los in het ellebooggewricht. Door overbelasting kan er een stukje bot afbreken en/of het oppervlakkige gewrichtskraakbeen beschadigen.
  • LPA (los processus anconeus) ook hier zit er een los stukje bot in het elleboogsgewricht maar op een andere plaats. Dit kan gaan irriteren en uiteindelijk ook zorgen voor artrose en kreupelheid.
  • OCD (osteochondrosis dissecans) is een klein los stukje kraakbeen. Dit geeft meestal geen problemen.
  • Incongruentie wanneer het spaakbeen en de ellepijp niet  goed op elkaar aansluiten.
  • Artrose in de gewrichtsspleet door bijvoorbeeld overbelasting.

Elleboogdysplasie heeft dezelfde risicofactoren als heupdysplasie:
Erfelijke aanleg, overgewicht en overbelasting op een te jonge leeftijd.

Het is verstandig om in de fokkerij te streven naar honden  met zo goed mogelijke heupen en ellebogen. Het röntgenen van deze gewrichten en het inzetten van alleen de honden met goede heupen en ellebogen kan er toe leiden dat deze aandoeningen langzaam uit de fokkerij verdwijnen.

hond met artrose

 

 

 

 

 

 

 

 


Hond met artrose.

hondmetgoedeellebooghondmetLPC

Linkse foto: Hond met goede elleboog - Rechtse foto: Hond met LPC

 

Neem contact met ons op om een afspraak te maken